Popularni postovi

Odbojka-pravila i teren I dio

Što je to odbojka?To je sport koji obiluje brzinom i svestranim pokretima tijela pa se od igrača očekuju brze reakcije, sabranost i trenutna snalažljivost. Glavna obilježja današnjih nacionalnih selekcija su snaga i visina, ali sposobnost ekipe i trenera da razvije nove taktike i strategije igre što je važan uslov za pobjedu na utakmicama.

Na kakvom i kolikom terenu se igra odbojka?Ona se igra na terenu dužine 18 metara i širine 9 metara, podijeljenog na dva polja dimenzije 9x9 metra, sa mrežom širine 1 metar, koja je postavljena na visinu od 2,43 metra za muškarce i 2,24 metra za žene.Dok je dužina mreže  8,90m.
Postoji i linija udaljena 3 metra od mreže u oba polja, koja se smatra "linijom napada". 
Ova linija dijeli polje u "zadnji red" i "prednji red".oni su poredani po 3 metra svako polje, polje odbrane i polje napada Nakon što ekipa dobije servu, igrači se moraju rotirati u smijeru kazaljke na satu, tako da igrač, koji je bio na poziciji "2", ide na poziciju "1" i tako dalje, a igrač sa pozicije "1" ide na poziciju "6".
Polje svake ekipe okruženo je sa slobodnom zonom, od minimalno 3 metra širine, u koju igrači mogu ući i igrati nakon serve. 
Antena se postavi sa obje strane mreže, okomito na graničnu liniju terena.
 Lopta, koja prelazi preko mreže, mora u potpunosti preći između antena (ili njihovog produžetka prema stropu) ali ne smije da ih dodirne.
Sve linije, koje označavaju granice terena i zone napada, se oboje u okviru dimenzija terena i zbog toga su dio polja ili zone. Ako lopta pogodi liniju, to se smatra "dobrom loptom", tj. poenom. 
Kada se sve ovo savlada i nauči ide se na servis,dizanje lopte,pucanje,kretanje po terenu,blok i td.

.

Izmjena Službenih košarkaških pravila koje je donijela FIBA

Nova pravila košarke:Skupština preduzeća ABA – SIDRO d.o.o. je na svojoj 16. sjednici održanoj 08.03.2010 god. donijela odluku o primjeni izmjenjenih Službenih košarkaških pravila koje je donijela FIBA i to od takmičarske sezone 2010/11 u takmičenju NLB lige.
Na istoj Skupštini donesena je i odluka da će se utakmice NLB lige u sezoni 2010/11 moći igrati u dvoranama koje imaju najmanje 2.000 obilježenih sjedećih mjesta, te da su svi klubovi sudionici NLB lige obavezni koristiti isključivo podne hidraulične košarkaške konstrukcije.

SLUŽBENA KOŠARKAŠKA PRAVILA 2010:

Čl.2.2.3 Linije sl.bacanja, polje ograničenja te skakačka mjesta kod sl.bacanja:

Polje ograničenja će biti označeni kao pravougli prostor na terenu za igru, a ne kao do sada u obliku trapeza.

Čl.2.2.4 Polje tri poena:

Udaljenost linije za tri poena će biti 6.75 m, a ne 6.25 m kao do sada.

Čl.2.2.6 Ubacivanje lopte u igru sa bočnih linija:

Dvije male linije će biti označene van terena za igru sa strane nasuprotne zapisničkom stolu i prostorima klupa momčadi, sa vanjskim rubom 8.325m od unutrašnjeg ruba čelne linije; drugim riječima u razini vrha linije (polukruga) za tri poena.
Za vrijeme zadnje dvije minute utakmice i produžetka, nakon odobrene minute odmora momčadi koja ima pravo na slijedeće ubacivanje lopte u svom zadnjem polju, ubacivanje će izvesti sa strane nasuprotne zapisničkom stolu, sa "linije za ubacivanje“, a ne kao do sada sa produžetka srednje linije.
Čl.2.2.7 Polukrug:
Polukrugovi u kojima se ne sudi probijanje će se ocrtati na terenu za igru ispod oba koša. Udaljenost od unutrašnjeg ruba polukruga do projekcije središta koša na terenu je 1,25m.
Pogreška probijanja s loptom se neće suditi napadaču ukoliko se dodir sa obrambenim igračem dogodi dok ovaj stoji unutar polukruga.
Čl.29 Pravilo 24 sekunde:
- Ukoliko se ubacivanje lopte u igru treba izvesti u zadnjem polju ( jer je tako određeno Pravilima) i momčad ima pravo na novo vrijeme za napad, uređaj za 24 sekunde će se resetirati na 24 sekunde.
- Ako je pak ubacivanje u prednjem polju i momčad ima pravo na novi napad, uređaj za mjerenje trajanja napada će se resetirati na slijedeći način:
a) Ako je na uređaju ostalo 14 sekundi i više u trenutku kada je igra zaustavljena, uređaj se neće resetirati i na njemu će ostati vrijeme koje je i bilo.
b) Ako je na uređaju 13 i manje sekundi, uređaj će se resetirati na 14 sekundi.

      

tags:košarkaška pravila,resetirati,košarka,
pravila o košarci,košarka i pravila,izmjena pravila,košarkaška pravila

Poznate reprezentacije grupa za EP u nogometu 2024

U Njemačkoj izvlačenje završeno poznate reprezentacije Evropskog nogometnog prvenstva 2024.
Navodno da Srbija,Hrvatska i Slovenija nisu baš dobro prošle pa da vidimo zašto.
Grupa B: Španija,Albanija,Hrvatska,
Italija.
Grupa C: Engleska,Danska,Slovenija,Srbija.

Reprezentacija BiH prvo treba proći baraž.